Įstatymas

LR meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymas

Stojimo į Lietuvos dizainerių sąjungą dokumentai

SOCIALINIS DRAUDIMAS – GARANTIJA JUMS

Asmenys, turintys meno kūrėjo statusą ir užsiimantys individualia veikla* kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, išskyrus tuos, kurie verčiasi individualia veikla, turėdami verslo liudijimus, gali mokėti dalį valstybinio socialinio draudimo įmokos pagrindinei pensijos daliai. Likusi valstybinio socialinio draudimo įmokos dalis dengiama valstybės lėšomis.

Meno kūrėjo statusą turintiems ir individualia veikla užsiimantiems asmenims

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATA

NTM neapmokesdinamas NT (arba jo dalis), nuosavybės teise priklausantis fiziniam asmeniui, turinčiam meno kūėjo statusą, jeigu šis NT fizinis asmuo naudoja kaip kūrybines dirbtuves (studiją) individualiai kūrybinei veiklai*.

*Apie individualią veiklą galite paskaityti čia: