Author Archives: admin

Lietuvos dizainerių sąjunga lankosi Maskvoje (2016 10 27)

2016 m. spalio 26 d. Lietuvos ambasados Rusijoje kvietimu lankėsi Lietuvos dizainerių sąjungos delegacija: Sąjungos pirmininkas Tautvydas Kaltenis ir Sąjungos narys interjeristas Saulius Remeika. Lietuvos konsulate Maskvoje, Jurgio Baltrušaičio namuose buvo surengtas Lietuvos dizaino pristatymas, į kurį susirinko vietos verslininkai, statybų ir nekilnojamojo turto vystytojai, architektai ir interjerų dizaineriai, ekspertai, žurnalistai ir kiti, besidomintys šia sritimi specialistai.

Sveikindamas renginio dalyvius, Lietuvos Respublikos ambasadorius Rusijos Federacijoje Remigijus Motuzas pažymėjo, kad Lietuvoje dizainas turi gilias tradicijas, kurios šiuo metu yra sėkmingai plėtojamos. Lietuvos ambasada Rusijoje skatina dvišalius ryšius įvairiose srityse, ypač kultūros, o dizainas suprantamas ne tik kaip viena meno disciplinų, bet ir kaip universali kultūrų bendradarbiavimo forma. Komercijos atašė Maskvoje ir RF Remigijus Kabečius, kurio rūpesčiu ir buvo suorganizuotas šis susitikimas, pakvietė Maskvos verslo atstovus labiau domėtis Lietuvos dizaino sektoriaus teikiamomis galimybėmis.

Lietuvos dizainerių sąjungos pirmininkas Tautvydas Kaltenis išsamiai pristatė organizacijos veiklą, jos vykdomus tarptautinius projektus, dizaino indėlį kuriant žiedinę ekonomiką ir pakvietė kolegas iš Rusijos panagrinėti bendradarbiavimo galimybes. Interjerų dizaineris Saulius Remeika papasakojo apie savo studijos jau nuveiktus darbus ir siūlomas paslaugas naujiems potencialiems klientams Rusijoje, projektuojant biurų, prekybinių ir privačių patalpų interjerus. Lietuvos dizaino pavyzdžius pristatė jais prekiaujantys Maskvos salonai.

Renginys ir po to sekusi neformalioji dalis praėjo draugiškoje, savitarpio supratimo atmosferoje, mezgant naujas pažintis ir ragaujant lietuviškų gėrybių.

http://ru.mfa.lt/ru/lt/naujienos/lietuvos-dizaino-pristatymas-maskvoje

Priemonė “Dizainas LT” (2016 09 29)

Paskelbtas kvietimas paramos priemonei DIZAINAS LT., kurios tikslas paskatinti įmones investuoti į gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą.Paraiškas galima teikti  iki 2016-11-28.

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/priemones-dizainas-lt-kvietimas-teikti-paraiskas

Design Library Kaunas (2016 09 29)

Kaune KTU Santakos slėnyje įvyko DesignLibrary Kaunas kartu su co-working erdve DesignFriends atidarymas. Tai ne tik biblioteka, bet susitikimų, renginių, tinklaveikos ir darbo vieta. Projektas ypatingai aktualus tiems, kurie domisi dizainu ir inovacijomis.

Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas (2016 09 27)

Informuojame, kad 2016 09 27 Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė ginčytiną sprendimą byloje, kurioje buvęs LDiS narys S.Anikinas bando varžyti asociacijos laisvę į savarankiškus sprendimus. Teismas pripažino visus LDiS valdybos posėdžius ir LDiS suvažiavimus, vykusius nuo 2015 metų sausio iki 2015 metų gegužės neteisėtais ir juos panaikino. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu, o šiuo metu lieka galioti sprendimai, priimti visuotino 2016 metų LDiS suvažiavimo.

Kinų delegacijos vizitas (2016 09 26)

Rugsėjo 26 d. Lietuvos dizainerių sąjungos kvietimu Lietuvoje lankėsi gausi Šenženio (Kinija) Tarptautinės kultūros industrijų parodų (ICIF) organizatorių delegacija. Susitikimas, praėjęs dalykiškoje ir draugiškoje atmosferoje, vyko ką tik duris atvėrusiame NFTMC komplekse Saulėtekio slėnyje. Kinų atstovams didžiulį įspūdį padarė ne tik Lietuvos mokslo pasiekimų mastas, bet ir daug žadantis užsimezgęs Dizaino ir tiksliųjų fizikos mokslų bendradarbiavimas. Tokios sinergijos perspektyvas atvėrė Lietuvos dizainerių sąjungos pirmininkas Tautvydas Kaltenis, savo kalboje akcentavęs mokslo pasiekimų komercializavimo poreikį bei galimybes netechnologijų inovacijų (visų pirma dizaino) pagalba.  Atsakomojoje kalboje ICIF ir Šenženio žiniasklaidos grupės pirmininkas Chen Yin dėkojo LDiS už priėmimą, džiaugėsi jau 4 metus vykstančiu glaudžiu bendradarbiavimu tarp Lietuvos dizainerių sąjungos ir ICIF, aukštai įvertino Lietuvos dizaino pasiekimus ir pakvietė aktyviai dalyvauti 2017 metų ICIF parodoje, suteikiant LDiS pristatymui visišką palaikymą ir visokeriopą pagalbą. Kultūrinių industrijų ekspertas Aivaras Žilvinskas pristatė LDiS plėtros planus, mokslo-dizaino bendradarbiavimo koncepciją. Tuo pačiu buvo pasirašyta sutartis dėl Lietuvos dizainerių sąjungos dalyvavimo 2017 metų ICIF parodoje. Šalys sutarė siekti dar platesnio ir intensyvesnio bendradarbiavimo, pristatant Lietuvos Dizaino, ūkio ir kultūros pasiekimus neišmatuojamoje Kinijos rinkoje.

ICIF delegacija buvo supažindinta su Fizikos technologijų mokslo centru – laboratorijomis, tyrimo ir studijų auditorijomis.

Šiaurės ministrų taryba (2016 05 30)

Lietuvos dizainas: šiaurietiška kryptis

Lietuvos dizainerių sąjunga ėmėsi aktyviai stiprinti bendradarbiavimą su Šiaurės Europos šalimis. Sąjungos vykdomas tarptautinis projektas EcoDesign Circle sulaukė Šiaurės Ministrų Tarybos (Nordic Council of Ministers) dėmesio ir paramos.

2016 m. Lietuvos dizainerių sąjunga kartu su savo partneriais iš Švedijos, Suomijos, Vokietijos, Lenkijos ir Estijos įsibėgėjo vykdydama tarptautinį EcoDesign Circle projektą, kuris skirtas ekodizaino ir žiedinės ekonomikos principams diegti Baltijos jūros regione, bei stiprinti šio regiono šalių dizaino centrus. Daugiau informacijos apie projektą galima rasti specialiame projekto portale https://www.ecodesigncircle.eu/

Tačiau kartu šis projektas yra puiki galimybė stiprinti Lietuvos bendradarbiavimą su Šiaurės Šalimis, puoselėjant bendrą kultūrą ir bendrą požiūrį į regiono plėtrą ir į globalius iššūkius. Juk iš tikrųjų Lietuvą ir kitas Šiaurės Europos šalis vienija siekis puoselėti tokias bendras vertybes kaip rūpinimasis švaria ir saugia aplinka, pagarba žmogui ir žmogaus teisėms, socialinė atsakomybė, lygybė ir nediskriminavimas, socialinė įtrauktis. Čia atsiskleidžia ne tik ekologinis, bet ir socialinis, humanistinis dizaino matmuo.

Šiaurės Ministrų Taryba palankiai įvertino Lietuvos dizainerių sąjungos vaidmenį vykdant regioninę plėtrą ir skyrė dalinę finansinę paramą, siekdama, kad EcoDesign Circle projekto nauda būtų kuo didesnė.

Šiaurės Ministrų Taryba (www.norden.org/) yra vyriausybinio bendradarbiavimo forumas, jungiantis penkias valstybes – Daniją, Islandiją, Norvegiją, Suomiją ir Švediją, taip pat autonomijos statusą turinčias Grenlandiją, Farerų ir Alandų salas.

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje (http://www.norden.lt/) įsteigtas 1991 m., siekiant atstovauti Šiaurės ministrų tarybai ir plėtoti Šiaurės šalių ir Lietuvos bendradarbiavimą. ŠMT Biuras Lietuvoje ne tik tarpininkauja bendradarbiavimui tarp Lietuvos ir Šiaurės šalių, bet ir administruoja Šiaurės ministrų tarybos mainų ir rėmimo programas ir projektus Lietuvoje

Lithuanian Design: Nordic Direction

Lithuanian Designers’ Society has initiated active cooperation with Northern European countries. The EcoDesign Circle Project, which is being implemented by the Society, has attracted the attention and support of Nordic Council of Ministers.

In 2016 Lithuanian Designers’ Society has accelerated the pace of the international EcoDesign project, which is being implemented together with partners from Sweden, Finland, Estonia, Poland and Germany. The Project is aiming at introducing principles of eco-design and circular economy in the Baltic Sea Region, as well as capacity building of design centres of the countries of this region. More information about the project can be found on its official website: https://www.ecodesigncircle.eu/

However, this project is also a perfect possibility to strengthen Lithuanian cooperation with Nordic Countries, by fostering common culture and common views on the development of the region and global challenges too. It is true that Lithuania and other Northern European countries are united by their commitment to cherish such common values as caring for clean and healthy environment, respect for human beings and human rights, social responsibility, equality and non-discrimination, social inclusion. Thus not only the ecological, but also social and humanistic dimensions of design are manifested.

Nordic Council of Ministers positively evaluated the role of Lithuanian Designers’ Society in the regional development and provided a partial financial support, to make sure the positive effects of the EcoDesign Circle project are maximized.

The Nordic Council of Ministers (www.norden.org/) is the forum of cooperation for the governments of five Nordic countries – Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, including the autonomous areas of the Faeroe Islands, Greenland and the Åland Islands.

The Nordic Council of Ministers Office in Lithuania (www.norden.lt/) was established in 1991 to represent the Nordic Council of Ministers in Lithuania, and to develop Nordic-Lithuanian cooperation. The Lithuanian Office not only acts as an intermediate for the cooperation between Lithuania and Northern European countries, but also administers several Nordic Council of Ministers exchange and support programmes and other projects in Lithuania.

NMR-Logotype-RGB-EN

Teismo posėdis

Informuojame visus gerbiamus Lietuvos dizainerių sąjungos narius, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme civilinėje byloje Nr. e2-802-934-2016 pagal ieškovo Simono Anikino ieškinį atsakovei Lietuvos dizainerių sąjungai 2016 m. birželio 14 d. 9:30 salėje Nr. 408 yra paskirtas teismo posėdis.

Lietuvos dizainerių sąjungos leidinys „Dizaino indeksas LT-2014“

Tik metams persivertus į antrąją pusę, pasirodė ilgai lauktas kasmetinis Lietuvos dizaino pasiekimų almanachas „Dizaino indeksas LT-2014“. Tai sėkmingas, dar 2011 m. startavusio Lietuvos dizainerių sąjungos projekto tęstinis rezultatas. Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos pirmininko Tautvydo Kaltenio ir sąjungos narių iniciatyva kasmet rengiamas, sudaromas ir išleidžiamas katalogas, pristatantis bei atskleidžiantis šalies dizainerių kūrybą, darbus ir Lietuvos pramonės pasiekimus, – tai ne tik šiuolaikinius standartus atitinkantis leidinys, svarbus Lietuvos dizaino sektoriaus autorefleksijai, bet ir profesionalus įrankis, solidžiai reprezentuojantis Lietuvos dizainą visame pasaulyje.

2014 metų leidinyje pristatomi 72 projektai, demonstruojantys ypač platų Lietuvos dizaino pasiekimų diapazoną – be tradicinių dizaino žanrų: baldų, šviestuvų, įrenginių, grafinių projektų ir mados dizaino, knygoje eksponuojami technologiniai objektai, tokie kaip, pirmasis lietuviškas Žemės palydovas, išpopuliarėjusi pasaulyje kompiuterinė vaizdų redagavimo programėlė ar tarpdisciplininis menų sintezės renginys, tapęs savotišku „gyvojo” dizaino pavyzdžiu. Praeitais metais lietuvių dizaineriai pelnė rekordiškai daug tarptautinių prizų bei apdovanojimų. Kaip visada, daug dėmesio leidinio puslapiuose skirta studentų darbams, kurie ne tik brandūs, tačiau jau realizuoti ir tiražuojami. Ypatingi leidinio svečiai – dizaino korifėjai, išgarsėję patys ir išgarsinę savo kūryba Lietuvą po visą pasaulį – juvelyras Aleksandras Šepkus ir grafikas Stasys Eidrigevičius. Jie savo aukščiausios prabos kūrybiniais pasiekimais ne tik praturtino „Dizaino indeksą LT-2014“, bet ir suteikė visam Lietuvos dizaino pristatymui meniško polėkio ir respektabilumo.

Taigi „Dizaino indeksas LT“ tampa reikšmingu ženklu – kad esame globalaus pasaulio dalis, kad esame atsakingi už savo pačių gerovę ir kad tikėjimas vertybėmis gali įgauti apčiuopiamą išraišką kasdienybėje, dizaino mąstymui natūraliai tapus mūsų bendro sąmoningumo dalimi. „Dizaino indeksas LT2014“ – tai inovatyvus, plačiai ir profesionaliai žvelgiančios asociacijos Lietuvos dizainerių sąjunga parengtas leidinys, turintis neįkainojamą simbolinę vertę Lietuvos dizaino sektoriaus, o tuo pačiu – visos šalies kultūrinio identiteto tapsmui.

Nuo liepos vidurio „Dizaino indeksus LT-2013“ ir „LT-2014“ galėsite rasti visų pagrindinių Lietuvos miestų „Vagos“ knygynuose.