Dizainerio Viliaus Purono kūrybos apžvalginė paroda

Lietuvos dizainerių sąjunga yra organizacija, vienijanti dizaino šakos atstovus puoselėjančius daiktinės aplinkos kultūros plėtrą Lietuvoje.

Vienoje iš Europos strategijų programų, Dizainas“EUROPA-2020”siūloma stiprinti dizaino sektorių, kuris padėtų Europos įmonėms generuoti naujas idėjas ir transformuoti jas į vartotojui draugiškus ir patrauklius produktus, procesus ir paslaugas.

Tuo pačiu ES “Kūrybiškos Europos” reglamente kultūros ir kūrybos sektoriai pripažįstami kaip novatoriškų idėjų, kurios gali būti įgyvendintos, kuriant produktus ir paslaugas, skatinančias ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, padedančias spręsti su visuomeniniais pokyčiais  susijusias problemas.

Dizainas, kaip viena iš kūrybinių ir kultūrinių industrijų sričių, užima ypatingą vietą tarp pridėtinę vertę generuojančių inovatyvių sričių, kurios sudaro visų verslų verslumo pamatą.

Suprasdami dizaino idėjų ir informacijos sklaidos būtinybę visuomenėje, didinant jos vaidmenį bei reikšmę, laikome svarbiu atkreipti visuomenės dėmesį, pažymėtini šios srities profesionalus tarp kurių šiandien yra ir šiaulietis dizaineris Vilius Puronas.

 Vilius Puronas yra  vienas iš iniciatorių 1987 metais ( 30 metų) įkuriant Lietuvos dizainerių sąjungą (LDiS), šiandien turinčią valstybės pripažintą Meno kūrėjų organizacijos statusą. Tuo mes ne tik didžiuojamės, tačiau ir jaučiame pakankamą atsakomybę

Dizaino poreikis XX a. septintajame dešimtmetyje kaskart sparčiau formavęs šalies ekonominius ir kultūrinius procesus, paskatino jauną, diplomuotą dizaino specialistą Vilių Puroną pagal paskyrimą 1973 m. atvykti dirbti į Šiaulius, kur buvo paskirtas Šiaulių miesto vyr. dizainerio pareigoms. Lietuviško pramoninio miesto kultūrinį identitetą pradėjęs formuoti V. Puronas netrukus išryškėjo ir kaip ryški regione dirbanti kūrybinė ir netipiškai mąstanti asmenybė. Jo išmani kūrybinė veikla nulėmė ne tik jo, bet ir šalia suburtų dizaino specialistų kultūrinį industrinio dizaino ir kūrybinį asmenybių tapsmą, ryškų ir neatsiejamą nuo Vidurio Europos dailės, amatų ir pramonės plėtotės. Ryškus didelės apimties kompleksinis tam laikui ypač inovatyvus projektas – “Šiaulių miesto Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaras” su autentiškais tūrinės reklamos elementais, skoningai integruotais taikomosios dailės kūriniais, lauko sienine tapyba – tapo ryškus, harmoningos miesto utilitarios ir meninės erdvės formavimo pavyzdys šalyje. Šis dizainerio V. Purono autorinis beveik precedento neturintis projektas plačiai publikuotas Sovietų Sąjungos ir Europos prestižiniuose architektūros, dizaino leidiniuose, tapo neakivaizdžiai nominuotas PAVYZDINIU kompleksinio dizaino projektu, puikiai reprezentavusiu ir pakėlusiu Lietuvos ir Baltijos šalių dizaino specialistų vertę, atitinkančią į pripažintą skandinaviškų  dizaino standartų lygmenį.  Didžiavomės tuo būdami dar dailės Akademijos studentais, didžiavosi tuo ir Dizaino katedros įkūrėjas ir jos ilgametis vadovas profesorius Feliksas Daukantas. Tai buvo ryškus dizainerio Viliaus Purono įnašas į lietuviškos dizaino mokyklos savitumą, autentiškos mąstysenos ir skonio demonstravimą, parodant materialios ir dvasinės kultūros abipusį ryšį, žymintį kultūrinės industrijos raišką, profesionalaus pramoninio dizaino kuriančio dizainerio visuomeninį statusą.

Inovatyvus kūrėjo kūrybos braižas, asmeninės kūrėjo įžvalgos originaliai reiškėsi netgi labai  skirtinguose žanruose, rodęs dizaino veiklos prasmingumą ir tikslingumą pradėjęs sėkmingai savo darbais veikti ir plėtoti technologinę bei kultūrinę santaką. Tai neginčijamas lietuviško nacionalinio pramoninio dizaino tradicijos kūrimo pradžia. Greta pramoninio dizaino tuo metu V. Purono dėka aktyviai plėtojamas konceptualizmo tendencijos, išstumiant objektų estetikos svarbą į antrą planą. Be socialinių, ekologinių temų jo kūryboje pradeda rastis rankomis kuriamų dizaino, grafikos, taikomojo meno ART-dizaino objektų tendencija, kuri išlieka svarbiu jam ir šiandieninėje kūryboje – metalo plastika, kuria pasipuošė jau ne vienas miestas ar vietovė. Be kūrybos ir visuomeninės veiklos dizaineris Puronas tam tikrą laiko dalį skyrė ir pedagoginei veiklai, savo harizmatiška laikysena ir povyza nuteikdamas jaunimą pozityviam savo miesto ir jo aplinkos vertinimui. Būdamas žingeidus istorijai imasi ir padaro tam tikrų darbų skirtų krašto etnokultūrai, sudaro ir išleidžia nemažai leidinių skirtų krašto ir miesto istorijai.

Apibendrinant visą šio aktyvaus kūrėjo kūrybinio bagažo svarbą ir svorį Lietuvos  dizaino ir kultūros istorijai, Lietuvos dizainerių sąjungos valdyba, kolegos, kultūrinės visuomenės atstovai mano, kad Viliaus Purono visaapimanti veikla įspaudė gilų pėdsaką šalies kultūros baruose rodydamas, kad ir vieno kūrėjo veikla sukuria dideles galimybes realizuoti šalies kūrybiškumą.

Ši asmenybė rodė ir iki šiol rodo, kad dizainas kaip ir visa šalies kultūra gali tapti reikšminga mažos šalies ekonomikos ir kultūros politikos dalimi bei efektyvia šalies įvaizdžio formavimo priemone.

Teikiame visuomenei 70-ojo jubiliejaus proga parengtą parodą susipažinti, įvertinti Viliaus PURONO indėlį dizaino plėtrai, kultūrai kaip reikšmingą  nuopelną Lietuvos kultūrai.

Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos narys Algirdas Jazbutis

DSC_3968_M DSC_3977_M DSC_3993_M