Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas (2017 03 29)

Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė Lietuvos dizainerių sąjungai iš esmės palankų sprendimą, panaikindama Lietuvos kultūros tarybos sprendimą neskirti finansavimo trims LDiS projektams 2016 metais. Tuo pačiu pripažinta, kad LKT ekspertas V.Bernotas buvo šališkas ir tai lemtingai įtakojo konkurso rezultatus. Šis teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas, tačiau š.m. vasario mėnesį VAAT priimtą dar vieną palankų Dizainerių sąjungai sprendimą kitoje byloje LKT neskundė, todėl tikėtina, kad sutiks su teismo sprendimu ir šį kartą. Lietuvos dizainerių sąjunga ir toliau nuosekliai ir principingai gins Meno kūrėjų ir jų organizacijų teises.