LDiS sustiprino institucinius gebėjimus (2016 12 30)

Lietuvos dizainerių sąjunga sėkmingai baigė vykdyti projektą „Dizainerių sąjungos veiklos plėtra ir gebėjimų stiprinimas“, kurį finansuoja Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimo projektų finansavimas 2016 metais). Pagrindinis projekto tikslas – sustiprinti Lietuvos dizainerių sąjungos institucinius gebėjimus ir sudaryti sąlygas sąjungos veiklos plėtrai. Projekto biudžetas – 4656 EUR.

Sąjungai pavyko realizuoti ambicingus 2016 m. užmojus, tapti Europos dizaino asociacijų biuro (BEDA) nare, sustiprinti bendradarbiavimą ir tinklaveiką Baltijos jūros regione, kartu su Vokietijos, Švedijos, Suomijos, Estijos ir Lenkijos partneriais įgyvendinant bendrą ekodizaino ir žiedinės ekonomikos projektą. Taip pat Sąjungą aplankė dvi aukšto rango delegacijos iš Kinijos, su ICIF parodos vadovybe sudaryta sutartis dėl Sąjungos dalyvavimo didžiausioje Kinijos kūrybinių industrijų parodoje ICIF 2017.

Taip pat pavyko užmegzti naudingą bendradarbiavimą su Valstybinių mokslinių tyrimų institutu Fizinių ir technologijos mokslų centru, taip pat Fizikos institutu mokslo ir technologijų parku, kas leidžia plėtoti unikalų mokslo-dizaino-verslo sinergijos modelį.

Sustiprinti Sąjungos žmogiškieji ištekliai, pritraukta savanorių. Galima teigti, kad Sąjungos instituciniai gebėjimai ir finansinis savarankiškumas reikšmingai sustiprėjo.