Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas (2016 09 27)

Informuojame, kad 2016 09 27 Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė ginčytiną sprendimą byloje, kurioje buvęs LDiS narys S.Anikinas bando varžyti asociacijos laisvę į savarankiškus sprendimus. Teismas pripažino visus LDiS valdybos posėdžius ir LDiS suvažiavimus, vykusius nuo 2015 metų sausio iki 2015 metų gegužės neteisėtais ir juos panaikino. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu, o šiuo metu lieka galioti sprendimai, priimti visuotino 2016 metų LDiS suvažiavimo.