Apie Lietuvos dizaino sąjungą:

Lietuvos dizaino sąjunga (toliau – LDiS) yra meno kūrėjų organizacija, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, asociacija, savanorišku pagrindu vienijanti meno kūrėjus – dizainerius, Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka pripažintus meno kūrėjais bendriems kūrybiniams narių poreikiams ir tikslams tenkinti bei įgyvendinti.

Sąjungos istorija prasideda 1987 m. spalio 16 d., kuomet, atsiliepiant į būtinybę konsoliduoti Lietuvos pramonės įmonėse dirbančius dizainerius, rūpintis dizaino idėjų ir informacijos sklaida visuomenėje, didinti dizaino vaidmenį, formuojant harmoningą, estetiškai turtingą žmogaus aplinką, buvo įsteigta Lietuvos dizainerių sąjunga. Deja, 2018 metais kai kurių buvusių organizacijos narių piktavalių pastangų dėka, pasitelkus nesąžiningus valstybinių įstaigų vadovus, Dizainerių sąjunga patyrė sunkumų ir buvo privesta prie bankroto.

2020 metų kovo 12 dieną dizainerių organizacija buvo atkurta kaip asociacija Lietuvos dizaino sąjunga. Ji yra Meno kūrėjų statusą turinti organizacija, Lietuvos Meno kūrėjų Asociacijos narė.

LDiS toliau tęsia dizainerių konsolidaciją, atstovauja meno kūrėjų interesus, dalyvauja šalies ir tarptautiniuose dizaino ir kultūrinėse iniciatyvose.

Leave a Reply