Lietuvos dizainerių sąjunga (toliau – LDiS) yra meno kūrėjų organizacija, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, asociacija, savanorišku pagrindu vienijanti meno kūrėjus – dizainerius, Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka pripažintus meno kūrėjais bendriems kūrybiniams narių poreikiams ir tikslams tenkinti bei įgyvendinti.

LDiS įkurta 1987 m. spalio 16 d., atsiliepiant į būtinybę konsoliduoti Lietuvos pramonės įmonėse dirbančius dizainerius, rūpintis dizaino idėjų ir informacijos sklaida visuomenėje, didinti dizaino vaidmenį, formuojant harmoningą, estetiškai turtingą žmogaus aplinką. Nuo pat Sąjungos susikūrimo į ją buvo priimami patyrę dizaineriai – profesionalai, turintys aukštąjį dizaino išsilavinimą (daugiausiai baigę studijas Vilniaus dailės akademijos Dizaino katedroje).

Nuo 2001 m. LDiS –  Lietuvos Meno kūrėjų Asociacijos narė. 2004 metais LDiS buvo suteiktas Meno Kūrėjų organizacijos statusas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *