2020 m. kovo 12 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota asociacija Lietuvos dizaino sąjunga, kuri faktiškai akumuliavo ir pratęsė Lietuvos dizainerių sąjungos tradicijas, įdirbį ir idėjinį turinį. Lietuvos dizainerių sąjunga, prie kurios ištakų 1987 m. stovėjo Lietuvos modernios dizaino edukacijos kūrėjas Feliksas Daukantas, patyrė nesąžiningą ir neteisėtą puolimą, organizuotą dalies buvusių LDiS narių bei juos palaikiusių valstybinių institucijų. Neteisėtai nutrūkus projektų finansavimui, LDiS nebeišgalėjo tęsti veiklos ir buvo paskelbta bankrutavusia. Visa atsakomybė už sužlugdytą Lietuvos dizaino bendruomenės organizaciją tenka grupei fizinių asmenų ir nesąžiningą poziciją užėmusių valstybinių institucijų.

Lietuvos dizaino sąjunga ne tik tęsia Lietuvos dizainerių sąjungos darbus ir iniciatyvas, puoselėja ir plėtoja tarptautinius ryšius bei tinklaveiką, ji galiausiai sutelks visą Lietuvos dizaino bendruomenę bendram kūrybingam ir taikiam darbui Tėvynės labui.