30m LDIS be fono

Šiandien sukanka lygiai 30 metų, kai buvo įkurta Lietuvos dizainerių sąjunga. Paruošėme plačią jubiliejinę programą, kuri apėmė ir tarptautinę konferenciją, ir knygų išleidimą, ir parodų ciklą. Deja, grupė buvusių Sąjungos narių (Vakaris Bernotas, Marijus Kibildis, Rimvydas Laurutis, Audrius Klimas ir Jonas Malinauskas) paprašė Kultūros tarybos direktorės Dainos Urbanavičienės šios programos nefinansuoti, nors Lietuvos Kultūros taryba jau buvo skyrusi lėšas net trijų projektų vykdymui. Direktorė, buvusi Audriaus Klimo vadybininkė Dizaino inovacijų centre, mielai šį prašymą patenkino. Matyt, ji kartu su dabartiniu VDA rektoriumi nutarė vieni ir atskirai nuo visų atšvęsti Lietuvos dizainerių sąjungos jubiliejų. Byla nagrinėjama Vilniaus apygardos administraciniame teisme, verdikto tikimasi dar šiemet. Su kuo visus Lietuvos dizainerius ir sveikinu.

Tautvydas Kaltenis, Lietuvos dizainerių sąjungos pirmininkas